Toerisme

tic

Omgeving

Vanaf de groepsaccommodatie Rijnstrangen kunt u kijken naar het mooie en unieke natuurgebied “De Rijnstrangen” dat
deel uitmaakt van de Gelderse Poort Nationaal Landschapspark.
Het gebied, van maar liefst 20.000 hectaren groot, is een fascinerend rivierenlandschap met stuwwallen, rietmoerassen,
rivierduinen, ooibossen en graslanden.

Het landschapspark ligt voor 10.000 hectaren op Nederlands grondgebied, bestaande uit de gemeente Rijnwaarden en de
Ooijpolder bij Nijmegen.
Voor 10.000 hectaren is het park in Duitsland gelegen het zogenaamde Ruhrgebied, Niederrhein Gebied.
Verschillende vogelsoorten behoren tot de bewoners van dit rivierengebied, waaronder de Roerdomp, de Grote Karekiet,
de Snor, de Bruine Kiekendief en het Woudaapje.
De Gelderse Poort is een uniek voorbeeldgebied dat een vrijwel aaneengesloten natuurgebied van vele duizenden hectaren
met talloze flora en fauna laat zien.
In dit gebied is ook de bever te vinden. U kunt in dit gebied naar alle hartelust wandelen en fietsen.

U kunt ook een bezoek brengen aan de steden Arnhem, Doetinchem, Nijmegen en aan onze Oosterburen.
In en rondom deze steden zijn legio van mogelijkheden, u kunt bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de dierentuin Burgers
Zoo in Arnhem, Openlucht Museum in Arnhem, kasteel Doornenburg en attractiepark in Kalkar, enz.

Indien u meer informatie wilt over de bezienswaardigheden en activiteiten rondom de groepsaccommodatie verstrekken wij
deze graag.

omgeving banner